Les AMPA estudien movilitzacions al setembre després d’ajornar-se la retirada de fibrociment dels col·legis