Avís legal i política de privacitat

Avís Legal

Avís Legal - Condicions Generals d'Ús.

1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades FEDERACIÓ PROVINCIAL ENRIC VALOR D'ALACANT amb CIF G53455572 domiciliada a C/ Doctor Sapena, Nº 65 bajo - 03204 Elx, ALACANT (D'ara endavant LA SOCIETAT)

2. USUARIS: L'accés i / o ús dels Sites de LA SOCIETAT atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL SITE: el lloc web de LA SOCIETAT proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, eines, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a LA SOCIETAT, i als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest Registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

4. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LA SOCIETAT ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA SOCIETAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

LA SOCIETAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la SOCIETAT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines

5. PROTECCIÓ DE DADES: LA SOCIETAT compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a LA SOCIETAT, de fer saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, LA SOCIETAT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA SOCIETAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: LA SOCIETAT es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

8. ÚS DE COOKIES: LA SOCIETAT podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI per la seva web. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per LA SOCIETAT, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts.

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LA SOCIETAT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D'EXCLUSIÓ: LA SOCIETAT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals de ús.

11. GENERALITATS: LA SOCIETAT perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA SOCIETAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA SOCIETAT i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’ALACANT

Política de privacitat i protecció de dades

Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals FEDERACIÓ PROVINCIAL ENRIC VALOR D'ALACANT (D'ara endavant LA SOCIETAT)

1. POLÍTICA I CONDICIONS DE PRIVACITAT.

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per LA SOCIETAT. Aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es demanin dades de caràcter personal, sens perjudici de el que indica la "Clàusula de Privadesa" aplicable a cada formulari concret.

2. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES.

LA SOCIETAT té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web per tal de gestionar els serveis oferts o per remetre'ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

3. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES.

LA SOCIETAT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, d'acord amb el que estableix l'RLOPD. No obstant això, LA SOCIETAT no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

4. ÚS DE COOKIES.

La Web LA SOCIETAT utilitza cookies. La galeta és un petit arxiu de text que el servidor del lloc web situa en el disc dur de l'equip de l'usuari per recollir dades estadístiques sobre la seva navegació en el site i permetre la visualització de continguts publicitaris. No contenen dades personals. L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de cookies o suprimir un cop hagi finalitzat la seva navegació en el lloc web. No obstant això LA SOCIETAT aconsella i agraeix que s'activi l'acceptació de cookies per poder obtenir dades més precises que permetin millorar el contingut i adaptar-lo a les preferències de l'usuari. LA SOCIETAT no es responsabilitza que la desactivació de les cookies pugui impedir el bon funcionament de les pàgines web.

5. SUBSCRIPCIÓ I REGISTRE.

En cas que vosté decideixi subscriure, se li demanaran una sèrie de dades personals imprescindibles amb la finalitat de gestionar els productes o serveis sol·licitats (nom, cognoms, email, adreça postal, etc.). Igualment se li podrà requerir que aporti voluntàriament una sèrie de dades complementàries destinats a tasques d'informació i comercialització d'ofertes, serveis o activitats relacionades amb els mateixos i limitades a les activitats i serveis de LA SOCIETAT.

6. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació en els mateixos, i quedant LA SOCIETAT exempta de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. LA SOCIETAT es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

7. ACCÉS A LES DADES.

Cap tercer aliè als responsables anteriorment esmentats podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats responsables del tractament, els quals necessiten accedir per prestar el servei de gestió o desenvolupament de l'activitat.

8. DRETS DE L'USUARI.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas oa les adreces indicades en el punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud, i aportant fotocòpia del DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a l'adreça administracion@fapaalicante.com.

Si us plau, tingui el compte el procediment del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre en el seu article 25 als efectes d'exercir els seus drets.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS.

LA SOCIETAT, en virtut de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cap cas han de remetre publicitat i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix tampoc remetre missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviaran cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

10. BAIXA DE COMUNICACIONS EN FORMAT ELECTRÒNIC.

LA SOCIETAT informa als usuaris que, en cas d'haver sol·licitat l'enviament de missatges comercials o alertes en format electrònic, podran donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho a administracion@fapaalicante.com