3 octubre 2019

EL 21 DE NOVEMBRE ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR. PARTICIPA!

Calendari orientatiu d’actuacions.- Constitució de la junta electoral: màxim fins al 14 d’octubre de 2019. – La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors. Publicació de la llista provisional de candidats/tes: màxim fins al 5 de novembre de 2019. Publicació de la llista definitiva de candidats/tes: màxim fins al 12 de novembre de 2019. – Term [...]