Serveis

Atenció, assessorament i Serveis continus a nostres AMPAS

 • Assessoria sobre documentació i funcionament de l'AMPA
 • Tramitació de documentació (Estatuts, Junta directiva...)
 • Assessoria legal
 • Informació temes educatius
 • Enllaç amb l'administració educativa
 • Seguiment i suport de problemes plantejats per les AMPA
 • Oferta i coordinació de cursos per als associats
 • Assegurança de Responsabilitat civil per a les juntes directives
 • Assegurança d'Accidents per als alumnes
 • Assegurança per al voluntariat
 • Llei de Protecció de Dades