Des de la Federació Provincial “Enric Valor”, volem fer-vos arribar una petita guia que us serveixi d’orientació per a la realització de les votacions, i aclarixca alguns dubtes al voltant del vot directe / vot diferit.

De la mateixa manera us animem a participar-hi, ja que considerem que una part essencial del bon funcionament d’una comunitat educativa rau en la possibilitat de manifestar la nostra opinió com a pares / mares i d’aquesta manera contribuir de forma democràtica en la presa de decisions.

Finalment, i a tall d’apunt, us recordem que per al vot diferit cal que s’adjunte, dins del 2n sobre, una fotocòpia compulsada del DNI del votant. Aquesta compulsa podeu realitzar-la al vostre propi centre.