Qui Som

FAPA - Alacant

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Província d'Alacant (FAPA Enric Valor) naix l'any 2000 com a associació independent i compromesa amb l'escola pública. Actualment està integrada per més de 240 associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de tota la província d'Alacant.

Naix amb la intenció d'actuar en comú, amb una sola veu, davant l'Administració educativa, per poder defensar amb la força que dóna la unió de totes les AMPAS els interessos dels seus associats, lluitant perquè la participació de mares i pares sigui efectiva , i perquè la seva veu sigui escoltada a través de la participació en els Consells Escolars i en el funcionament dels centres educatius.

Per un ensenyament públic, digne i de qualitat

Pren el seu nom d'Enric Valor Vives narrador i gramàtic valencià (va néixer a Castalla en 1911).

Com a periodista i escriptor comença la seua tasca al Tio Cuc, periòdic en el qual va iniciar un curs d'ortografia valenciana d'acord amb la normativa contemporània. Durant la II República realitza una entusiasta activitat política. A partir de 1950 comença amb la seua obra de les "rondalles", un tipus de contes populars valencians i poc a poc torna a l'obra lingüística.

Va fundar la 1a revista en valencià després de la guerra "Els Quaderns Gorg" i va introduir articles de lliçons de gramàtica en diaris d'Alacant i València.

Finalitzada la dictadura Enric Valor va poder difondre lliurement les seves idees i obra literària i començà a rebre homenatges, distincions d'agraïment i premis literaris i lingüístics així mateix va ser promogut com a candidat al Premi Nobel de Literatura poc abans de la seva mort a València el 2000.

  • Associació independent i compromesa amb l'escola pública.
  • Som una sola veu davant l'administració educativa.
  • Lluitem perquè la participació de mares i pares siga efectiva.
  • Participem en els Consells Escolars i en el funcionament dels Centres Educatius.
19

años de experiencia


240

AMPA/APA federadas