Renovem la nostra Junta Directiva

L’equip es bolcarà en augmentar i millorar la formació i participació dels pares i mares, i establir una estructura comarcal de la FAPA

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alacant Enric Valor, integrada en la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya de la Comunitat Autònoma, ha renovat la seua Junta Directiva en la Assemblea celebrada en Castalla. 200 AMPA de la província han acudit a la cita, en la qual s’ha donat el vist i plau a la candidatura encapçalada com a president por E. Raúl Alós Carbonell, i que compta amb con Luis Deltell Poveda (vicepresident), Yolanda Gómez Rojas (secretària), Rosario Bas Sarmiento (tresorera), Martín F. Jiménez Romero (secretari de Coordinació Comarcal) y nou vocals, representatius dels pares de tota la província.

En el nou projecte para este període, l’equipo pretén bolcar-se en tres eixos principals. En primer lloc, facilitar una major i millor participació de les mares i els pares, no solament en allò que respecta a les AMPA, sinò també en les decisions dels centres i les polítiques educatives. Aixi mateix, es vol impartir més formació de qualitat en el entorn de les AMPA, i establir i consolidar una estructura comarcal de la FAPA, que permeta arribar  a més associats amb la necessària coordinació i proximitat.

Les Assemblees, ordinària que es celebra anualment, i extraordinària, en la qual s’ha renovat la Junta, han estat precedides de una xerrada sobre mediació entre pares i centre, un exemple de la tasca formativa que realitza la Federació per a millorar la participació i la relació amb l’escola.