El DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, estableix al CAPÍTOL II, les mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021. Tot i això encara estem pendents de les resolucions on s’establisquen els calendaris i procediments definitius per a l’escolarització de cara al pròxim curs escolar