La Fapa Enric Valor es manifesta sobre el dret a decidir dels pares

Des de la FAPA Enric Valor Alacant, volem manifestar el nostre desig que es dugui a terme una regulació justa de les diferents formes de jornada escolar, inclosa la Jornada Contínua, que no impliqui cap discriminació pel fet d’escollir un o altre model. Tant dret tenen els uns a tenir jornada partida com els altres a la jornada contínua. I el dret d’uns, no pot significar la conculcació dels drets dels altres.

Per descomptat que una de les nostres premisses és que no es vulnerin les garanties d’assistència elementals dels menors, amb els manteniments dels menjadors, les beques, els transports escolars i qualsevol altre element que pugui contribuir a l’eliminació de les diferències socials en els centres.

Però un cop salvaguardats aquests drets, no trobem justificació a una regulació tan estricta. Tan estricta que suposarà que molts centres es quedin sense poder arribar a la jornada contínua per motius tan poc justificables com que, un ajuntament no tingui fons econòmics o no vulgui sufragar activitats extraescolars gratuïtes. O per la falta d’implicació d’algunes famílies, en les que la seva falta de participació en les consultes siguin considerades directament com un no.

A la FAPA Enric Valor hem realitzat una tasca de recollida d’inquietuds de les diferents Plataformes, AMPAs i famílies que demanen el dret a poder decidir respecte dels horaris escolars dels seus fills, i després de consensuar amb elles les possibles mesures que garanteixin les necessitats de aquells sectors menys afavorits, perquè una jornada contínua no els suposi cap discriminació, hem fet arribar als representants de la Conselleria d’Educació les al·legacions a l’esborrany de l’Ordre que s’adjunten.

Agrair a la Plataforma per la Jornada Contínua el seu suport i la seva flexibilitat en les negociacions hagudes, ja que en la Mesa de Pares ens hem trobat molt sols en la defensa de la quasi totalitat de les al·legacions. Al·legacions que seguirem defensant.