LA FAMPA ENRIC VALOR ES REUNEIX AMB LA DIRECTORA TERRITORIAL

El President de la Fampa Enric Valor d’Alacant, Txomin Angós, la Directora Territorial d’Alacant, Tudi Torró, i el Cap del Departament Tècnic, José Antonio Corral, s’han reunit aquest matí per a estudiar quin és hui la situació de real de places cobertes i disponibles en els centres educatius de Platges d’Alacant amb l’objectiu de plantejar solucions a mitjà termini per a donar cabuda a tots els estudiants de la zona.
El president de l’Enric Valor va sol·licitar una reunió amb la Direcció territorial d’Alacant a fi de traslladar la inquietud d’algunes de les seues AMPA davant la possible falta de places en alguns centres educatius.
Sobre la taula aquest matí la Direcció territorial ha plantejat a la Federació Enric Valor dues solucions per a donar cobertura a la futura demanda i que ja estan en vies de procés. Una l’adequació de les instal·lacions del centre educatiu L’Almadrava perquè puga ser, centre d’educació primària i secundària.
Una altra de les iniciatives que la Direcció territorial ha informat és la construción d’uns nous aularis en l’IES Cap de l’Horta. Per a això, la Conselleria ha demanat a l’Ajuntament d’Alacant la cessió d’uns terrenys pròxims per a poder iniciar les obres, que s’inclourien dins del projecte Edificant.
D’altra banda,a la FAMPA Enric Valor li ha sorprés que el nom d’aquesta aparega en un manifest de les AMPA de la zona de Platges en el qual es convoca a una concentració. Com a federació entén que la millor manera de recolzar a les nostres AMPA és sempre des del diàleg amb les organitzacions implicades per a solucionar els problemes d’una manera eficaç, com és a través de reunions com l’es ha mantingut amb la Direcció territorial.
La situació de les infraestructures educatives és un tema central per a la federació Enric Valor. “La nostra defensa de l’educació pública té com un dels objectius principals que els centres públics reunisquen les condicions necessàries perquè l’ensenyament s’impartisca amb la major qualitat possible. L’educació pública és un dret de tots i de totes, per això continuarem treballant per a dignificar a l’escola pública en tots els seus àmbits”, conclou Angós.

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/06/14/padres-vecinos-playa-salen-calle/2032472.html