EL 21 DE NOVEMBRE ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR. PARTICIPA!

Calendari orientatiu d’actuacions.-

  • Constitució de la junta electoral: màxim fins al 14 d’octubre de 2019. – La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors.
  • Publicació de la llista provisional de candidats/tes: màxim fins al 5 de novembre de 2019.
  • Publicació de la llista definitiva de candidats/tes: màxim fins al 12 de novembre de 2019. – Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats/tes: fins al 7 de novembre de 2019.
  • Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins a l’11 de novembre de 2019.
  • Campanya electoral i propaganda: des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva fins al 19 de novembre de 2019.
  • Eleccions: el 21 de novembre de 2019.
  • Proclamació dels candidats electes: fins al 29 de novembre de 2019.
  • Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la direcció territorial d’educació: l’endemà de la proclamació.
  • Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 13 de desembre de 2019.